Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. [zavřít]
Řadit podle doporučení
69%

Speciální neotexový hubnoucí pás na břicho, se kterým je hubnutí rychlejší.

Cena Zbývá Koupeno
89 Kč 2 dní, 6 hodin, 6 minut 33x
Zobrazit další slevy

Získejte slevy jako první!Muž Žena
Souhlasím s podmínkami užití

Rakousko

Štýrsko, Penzion Schweigerhof ** 29.2.2016 - 7.3.2016, doprava vlastní, bez stravy
Cena: 10 490 CZK

Rakousko

Kitzbühel, hotel Astoria *** 5.3.2016 - 10.3.2016, doprava vlastní, snídaně
Cena: 1 944 CZK

Řecko

Rhodos, Corali Studios *** 28.5.2016 - 4.6.2016, letecky, snídaně
Cena: 10 160 CZK

Itálie

Benátky, Villa Edera hotel 3.3.2016 - 6.3.2016, letecky, snídaně
Cena: 10 390 CZK

Tunisko

Yadis Tabarka *** 17.6.2016 - 24.6.2016, letecky, all inclusive
Cena: 10 840 CZK

Egypt

The Three Corners Triton Empire *** 21.2.2016 - 28.2.2016, letecky, polopenze
Cena: 8 490 CZK

x Můj účet

Přihlášení

Registrace

Kontakt


Zákaznická linka
+420 241 434 155
(Po - Pá 8 - 18 hodin)

Podmínky užití


1. Definice termínů pro účely těchto VOP
a) Provozovatel“ - Provozovatelem portálu www.slevomania.cz (dále jen „Slevomania“ nebo „Provozovatel“ nebo „Správce“) je společnost Iweii, s.r.o. se sídlem Antala Staška 34, 140 00 Praha 4, IČ: 243 10 131 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195442.

2. Úvodní ustanovení
a) Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Portálu Slevomania omezen nebo přerušen. Je v zájmu Provozovatele předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Slevomania.
b) Potvrzením registrace emailu jakož i každým dalším používáním Portálu vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zněním těchto VOP.
c)Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživatele zařadí do systému Slevomania a bude mu zasílat vybrané slevové nabídky. Uživatel se zavazuje poskytnout platné osobní údaje.

3. Uzavření smlouvy
a) Smlouva o poskytování Služby (dále Smlouva) je uzavřena okamžikem Registrace Uživatelem. Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel zahájil poskytování Služby ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služby.
b) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
c) Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.

4. Ukončení a výpověď Smlouvy
a) Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit zasláním žádosti o zrušení využívání služby z emailové adresy, kterou uvedl při uzavírání této smlouvy.
b) Provozovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy resp. těchto VOP.

5. Odpovědnost
a) Slevomania není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Poskytovatelem uvedeným na stránkách Slevomania. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
b) Slevomania neodpovídá za jakost a množství nebo rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Uživatelem s Poskytovatelem ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s nákupem zboží či služeb od Poskytovatele nebo obdobnou transakcí s Poskytovatelem ani není subjektem povinností, které z takových transakcí pro její strany vyplývají.
c) Slevomania přejímá informace o zboží či službách od jejich Poskytovatelů. Slevomania vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené na stránkách Slevomania byly aktuální a odpovídaly skutečnosti, nicméně neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Slevomania je oprávněn bez předchozího oznámení tyto informace doplňovat, měnit a odstraňovat.

6. Uživatelé, Registrace
a) Odesláním vyplněného registračního formuláře Uživatel výslovně stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi plně souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem. b) Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pro Uživatele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na Portálu Slevomania den odeslání objednávky zboží či služeb Uživatelem. Svůj případný nesouhlas s provedenou změnou Všeobecných obchodních podmínek musí Uživatel vyjádřit zasláním e-mailu na kontaktní adresu Slevomania. Vyslovení nesouhlasu se změnou Všeobecných obchodních podmínek se současně považuje za odstoupení od Smlouvy
c) Registrace předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby. Registrace je určena výlučně pro fyzické osoby. Pro úspěšnou registraci je Uživatel povinen do registračního formuláře pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje označené Provozovatelem jako povinné. Tyto údaje slouží k identifikaci Uživatele jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy o poskytování Služby Provozovatelem.
e) Uživatel není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím osobám.

7. Osobní údaje - Souhlas dle zákona o ochraně osobních údajů
a) Registrací v Slevomania Uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností společnost Iweii, s.r.o. se sídlem Antala Staška 34, 140 00 Praha, IČ: 243 10 131zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195442, která je jejich správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
b) Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu neurčitou, avšak může být kdykoli písemně odvolán doručením na adresu správce. Odsouhlasením sdílení údajů Uživatel potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Správcem zejména na ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., podle nichž je poskytnutí údajů dobrovolné, svůj souhlas může Uživatel kdykoliv bezplatně odvolat na adrese Správce, má právo na opravu svých osobních údajů, právo na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci a rovněž právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Podmínky nutné pro poskytování Služby

11. Duševní vlastnictví
Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Slevomania. Obsah Slevomania nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

12. Právo
a) Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.
b) V případě sporů vynaloží Slevomania úsilí o nalezení smírného řešení. Pokud se takové řešení nenalezne, bude spor řešen u místně příslušného soudu.
c) Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.
d) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 19. září 2012

13. Kontakt
info@slevomania.cz

Ochrana osobních údajů


1.1.
Registrací na Slevomania.cz Uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností společnost Iweii, s.r.o. se sídlem Antala Staška 34, 140 00 Praha 4, IČ: 243 10 131 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195442, která je jejich správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

1.2.
Tento souhlas je udělován dobrovolně na dobu neurčitou, avšak může být kdykoli písemně odvolán doručením na adresu správce. Odsouhlasením sdílení údajů Uživatel potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Správcem zejména na ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., podle nichž je poskytnutí údajů dobrovolné, svůj souhlas může Uživatel kdykoliv bezplatně odvolat na adrese Správce, má právo na opravu svých osobních údajů, právo na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci a rovněž právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na úřad pro ochranu osobních údajů.

Zavřít